rus eng
Уведомление о собрании акционеров

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2012 р.(тис. грн.)

Найменування показника

період


звітний

попередній

Усього активів

1456,1

1644,6

Основні засоби

194,0

207,7

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

543,7

438,7

Сумарна дебіторська заборгованість

367,6

324,2

Грошові кошти та їх еквіваленти

327,3

562,2

Нерозподілений прибуток

507,6

773,5

Власний капітал

712,0

712,0

Статутний капітал

15,8

15,8

Довгострокові зобов'язання

-

-

Поточні зобов'язання

203,4

130,3

Чистий прибуток (збиток)

-154,6

236,2

Середньорічна кількість акцій (шт.)

4516

4516

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

20

20


Наглядова рада ПРАТ «ПІРОТЕКС» 
« Пред.   След. »
Музыкальный Фейерверк
Высотный фейерверк
Парковый фейерверк
Дневной фейерверк
Сценическое пирошоу
Конфетти
Сценарий пирошоу
Калькулятор пирошоу
Стать Диллером
Наши Партнеры
Профессиональная пиротехника
Бытовая пиротехника
Оборудование
Прайс-лист
техника безопасности
МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов

Designed by : WD - s t u d i o