rus eng
Уведомление о собрании акционеров
Уведомление о собрании акционеров 16 апреля 2013 року в 10.00 по адресу: г. Харьков, ул. Новгородская, д 87, кабинет директора.

Шановний акціонере ПРАТ «ПІРОТЕКС»!


Приватне акціонерне товариство «ПІРОТЕКС» (надалі - Товариство), код ЄДРПОУ 22721740, місцезнаходження Товариства: м. Харків, вулиця Новгородська, будинок 87, повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів, що відбудуться 16 квітня 2013 року о 10.00 годині за адресою: м. Харків, вулиця Новгородська, будинок 87, кабінет директора.

Реєстрація акціонерів для участі в загальних зборах здійснюється з 09.00 до 9.50 години в день та у місці проведення річних загальних зборів. У річних загальних зборах товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів складеного станом на 10.04.2013 року, які мають право на таку участь, або їх уповноважені представники з належним оформленням повноважень відповідно до чинного законодавства. Для участі в загальних зборах акціонери при собі повинні мати документ, що посвідчує особу акціонера, а представники акціонерів - довіреність на право участі, оформлену відповідно до чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу представника.


Порядок денний:

1. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів.

2. Звіт Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та його затвердження.

3. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік та його затвердження.

4. Звіт і висновки Ревізора Товариства за 2012 рік та їх затвердження.

5. Затвердження річних результатів (річного звіту та балансу) Товариства за 2012 рік.

6. Розподіл прибутків або порядок покриття збитків Товариства;

7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. 
« Пред.   След. »
Музыкальный Фейерверк
Высотный фейерверк
Парковый фейерверк
Дневной фейерверк
Сценическое пирошоу
Конфетти
Сценарий пирошоу
Калькулятор пирошоу
Стать Диллером
Наши Партнеры
Профессиональная пиротехника
Бытовая пиротехника
Оборудование
Прайс-лист
техника безопасности
МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов

Designed by : WD - s t u d i o