rus eng
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІРОТЕКС"

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада* Прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
12.09.2012 Призначено Головний бухгалтер Коваль Лілія Дмитрівна МН 098879 26.11.2001 1МВМ Жовтневого РВХМУУМВС України в Харківській області 0,0
Зміст інформації:
"12" вересня 2012 року Рішенням директора ПрАТ "ПІРОТЕКС" (Наказ №42-К від "12" вересня 2012 року) обрано Головним бухгалтером ПрАТ "ПІРОТЕКС" безстроково Коваль Лілію Дмитрівну (паспорт серії МН №098879, виданий 1МВМ Жовтневого РВХМУУМВС України в Харківській області 26.11.2001 року). З 26.04.1996 року займала посаду заступника головного бухгалтера ЗАО "ПІРОТЕКС". З 25.10.1996 року по 31.05.2011 року обіймала посаду головного бухгалтера ЗАО "ПІРОТЕКС". Частка, якою володіє у статутному капіталі Товариства - 0 відсотків. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади на будь-яких інших підприємствах не займає. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. Директор Гольберг Володимир Рафаілович

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються на кожну посаду.
** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних .
 
« Пред.   След. »
Музыкальный Фейерверк
Высотный фейерверк
Парковый фейерверк
Дневной фейерверк
Сценическое пирошоу
Конфетти
Сценарий пирошоу
Калькулятор пирошоу
Стать Диллером
Наши Партнеры
Профессиональная пиротехника
Бытовая пиротехника
Оборудование
Прайс-лист
техника безопасности
МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов

Designed by : WD - s t u d i o